МА-ТРА Охрид ДООЕЛ, ул. Сирма Војвода 2-26, 6000 Охрид, Македонија

Контакт

Ќе не најдете преку цел ден во извршување на нашите работи во седиштето на ул. Сирма Војвода бр. 2-26 или во нашата канцеларијата за работа со странки на ул. Питу Гули бр. 63A во Охрид.

Достапни сме и на следниве телефони:

+389 (0)71 665906

+389 (0)46 266900

Или електронска пошта:

matra@matra.mk

purcov@seznam.cz

Адреса:

MA-TRA Ohrid DOOEL

ul. Sirma Vojvoda br. 2-26

6000 Ohrid

Republika Makedonija

To contact us:

Phone:      +389 71 66 59 06

Fax:          +389 46 266 900

E-mail:      mail@matra.mk

                 purcovl@t-home.mk

                 purcov@seznam.cz

На располагање за Вас

МА-ТРА Охрид ДООЕЛ

ЕМБС: 5786827                ЕДБ: 4020003135468

Мапата на следниот Link:

 

Седиште на фирмата:

GPS Loc.: 41.11652,20.814653

http://maps.google.com/maps?ll=41.11652,20.814653&spn=0.00098,0.002642&t=h&z=19

 

Канцеларија:

ул. Питу Гули бр. 63A , Охрид

GPS Loc.: 41.119507,20.81358

http://maps.google.com/maps?t=h&ie=UTF8&hq=&hnear=Ohrid+6000,+Macedonia+(FYROM)&ll=41.119507,20.81358&spn=0.00098,0.002642&z=19

 

 

МА-ТРА Охрид Дооел